Πρόγραμμα σπουδών

Ένταξη φοιτητών Τμήματος πρώην ΤΕΙ στο νέο Πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών ως ΔΙΠΑΕ Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 2019-2020 Δημιουργικού_Σχεδιασμού_και_Ένδυσης_Οδηγός_Σπουδών_2023 (EL) Αντιστοιχίσεις μαθημάτων από Παλαιό ΠΣ σε Νέο ΠΣ Περιγράμματα μαθημάτων Νέου ΠΣ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πρόγραμμα σπουδών.