Πτυχιακή εργασία

Η ανάθεση της πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει μετά το πέρας του 6ου εξαμήνου σπουδών . Ο φοιτητής πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 80% των διδακτικών … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πτυχιακή εργασία.