Το μάθημα διεξάγεται στα πλαίσια του παλαιού προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ Κ.Μ. και θα διδαχθεί για τελευταία φορά ως μάθημα σύμφωνα με τους παλαιούς όρους, όπως ξεχωριστή βαθμολογία Θεωρίας-Εργαστηρίου, υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίου κλπ. και αφορά τους παλαιούς φοιτητές ήτοι έτος εγγραφής έως και το 2018. Οι υπόλοιποι όροι διεξαγωγής του θα παρουσιαστούν στο μάθημα.